بی خبری دولت از نحوه ای فعالیت مدارس دینی در شمال

موسسه اجتماعی خط نو تحقیقی را زیر نام نقش افراطیت در توسعه تروریزم در ولایت بلخ برگزار کرد.مسوولین این موسسه میگویند افراطیت تاثیر منفی بالای حکومت داری خوب در کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صنا(صلح) علمای دینی جایگاه دین مبین اسلام را با درنظرداشت آموزه های آن بر عدالت محوری و توازن ارزش های انسانی می دانند، و می گویند نقش افراطیت باعث نقض حقوق بشری در جوامع انسانی می گردد.

همزمان «عبدالقادر مصباح» مسوول این موسسه میگوید: بخش کلان تمویل منابع تروریزم را مواد مخدر در افغانستان تشکیل می دهد، و گروه های تروریستی از این مجرا دست به خرید سلاح های مورد نیاز شان می زنند.

با اوج گیری موضوع افراطیت هرازگاهی حکومت وحدت ملی هم بار ها از طرف منتقیدین اش مورد نقد قرار گرفته است، در همین حال منابع که نخواسته نامش گرفته شود می گوید: مراکز مشخص مدارس دینی در ولایت بلخ فعالیت گسترده دارند، که حتی نهاد های امنیتی جهت نظارت از نحوه و شیوه تدریس اساتید این مدارس عاجز هستند.”

در عین حال محسن دانش یکتن از عالمان دین در بلخ در این زمینه می گوید: تفکر حاکم افراطی در مدارس دینی ، ما را مجبور ساخته که باید سر یک دیگر را ببریم؛ وی از افزایش فکر افراطی در جامعه ابراز نگرانی می کند.

این تحقیق شامل مصاحبه با علما، توزیع پرسشنامه ها، و گفتگوهای رو در رو تهیه شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39348