تاو خانۀ «برک» و «میرآب» به عنوان میراث‌های فرهنگی ناملموس افغانستان شناخته شد

تاو خانه، برک و میرآب از سوی بخش فرهنگی یونسکو به عنوان میراث‌های فرهنگی ناملموس افغانستان شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این مطلب در پایان کارگاه آموزشی شناسایی و ثبت میراث‌های فرهنگی ناملموس بامیان، توسط ماسونری رئیس بخش فرهنگی یونسکو، بیان شد.

محمد طاهر زهیر والی بامیان، در برنامه‌ی اختتامیه این کارگاه آموزشی، اهمیت میراث‌های فرهنگی ناملموس را کمتر از آثار تاریخی و میراث‌های ملموس بشری ندانست و بر شناسایی و ثبت آن به عنوان یک ارزش تاریخی و جذابیت‌های آن تاکید کرد.

آقای زهیر، افسانه‌ها، اشعار، داستانهای فولکلوریک و ادبیات عامیانه را جزئی از میراث‌های فرهنگی ناملموس خواند و بر حمایت و حفاظت از آنها تاکید کرد.

در این کارگاه آموزشی، آقای نوری رئیس بخش باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز سخنرانی کرد و با اشاره به نتایج و تجاربی که در این برنامه کسب شده است، اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از این تجارب میراث‌های فرهنگی ناملموس، در سایر ولایات نیز شناسایی و ثبت گردد.

این برنامه توسط یونسکو، با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان برگزار شده بود و شرکت کنندگان آن از ولایات بامیان، ننگرهار و هرات بودند که در مدت چهار روز نحوه‌ی شناسایی و ثبت میراث‌های فرهنگی ناملموس را آموزش دیدند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45732