تجلیل از سالروز شهادت احمد شاه مسعود در مزار شریف/ هواداران مسعود مخالف مسدود کردن جاده ها و فیرهای هوایی

از هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود در شهر مزارشریف گرامی داشت به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صنا، شماری از شهروندان شهر مزارشریف که در این گردهمایی اشتراک کرده بودند،باصدای اعتراض گونه می‌گویند؛ بامسدود کردن جاده ها وفیرهای هوایی از سالروز احمد شاه مسعود تجلیل نمی کنیم.

آنها اظهار داشتند که احمدشاه مسعود برای انسانیت جان خود را فدا کرده و ما جوانان باید راه مسعود شهید را پیش ببریم.

احمدفهیم چمنی برگزار کننده این گردهمایی می‌گوید؛ با مسدود کردن جاده ها، فیرهای هوایی و آزار واذیت مردم، در حقیقت ما با این کار قهرمان ملی را به نسل آینده منفی معرفی میکنیم.

او تصریح کرد؛ما جوانان باید بااهدای خون به نیروهای امنیتی و دریک فضای پر از صمیمیت از این روز تجلیل کنیم.

رییس عبدالخالق نماینده پیشین مردم بلخ در شورای ولایتی میگوید؛احمدشاه مسعود را باید با کارکرد های که در راه این وطن وملت کرده است،را معرفی کنیم،نه با فیرهایی هوای واذیت مردم.

وی ضمن اینکه آرزوی مسعود آبادی کشور وصلح سرتاسری بودگفت؛امروزه اگر مردم ما در یک فضای نسبتن صلح زندگی میکنند،از جان فدای های قهرمان ملی وسایری شهدای راه آذادی همچون عبدالعلی مزاری(بابه مزاری)میباشد وجوانان مکلف هستند که راه این اشخاص که تاریخ را رقم زده است را به پیش گیرند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42724