صالح: ما گُل را جایگزین اسلحه و فیرهای هوایی کردیم

اعضای نهاد روند سبز افغانستان برای گرامی داشت از هفته شهید، شاخه های گل به مردم اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ اعضای نهاد روند سبز افغانستان (رسا) برای یادبود از هفدهمین سالروز شهادت احمد شاه مسعود و تجلیل از هفته شهید، شاخه های گل به مردم توزیع کردند.

«امرالله صالح» رئیس این نهاد می گوید که رسایی ها گل و طراوت را نماد گرامیداشت از قهرمان ملی افغانستان و هفته شهید برگزیدند نه اسلحه خود سر و شیشه های دودی و سیاه را .

صالح افزود که ما به عنوان یک جریان ضد ترور و طالب خود را عقبه سیاسی و فرهنگی جنگ می بینیم. آنهاییکه با یونیفورم در جبهه داغ ایستاده اند حق مشروع برای داشتن تفنگ بر شانه دارند. کسانیکه زیاد عشق به مبارزه مسلحانه در برابر تروریست و طالب دارند باید در صف نیرو های پر افتخارکشور شامل شوند و با نظم و دسپلین در صف قرار گیرند .

وی تصریح کرد که هرنوع بی نظمی زیر نام تجلیل از هفته شهید صدمه رساندن به اهداف الگو های مبارزات مردم افغانستان است. من از احساس بلند و انگیزه آتشین جوانان ما ستایش و قدردانی می نمایم اما به هیچ صورت گشت زنی های بی هدف خیابانی را راه تبارز این احساسات نمیدانم. این احساسات میتواند به سرمایه بزرگ مقاومت تبدیل شود و برایش مسیر ایجاد گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42767