افرادی که در پکتیا مانع تحصیل فرزندانشان بودند جریمه شدند

بزرگان قومی ولسوالی لژه منگل ولایت پکتیا چند خانواده که مانع تحصیل فرزندانشان شدند را جریمه کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا ، بزرگان اقوام این ولسوالی، می‌گویند که این خانواده‌ها فیصله‌های آنان را نادیده گرفته‌اند و از همین رو ملزم شده‌اند پول بپردازند.

چندی پیش، بزرگان اقوام ولسوالی لژه منگل، فیصله کرده بودند خانواده‌هایی‌که مانع رفتن پسران و دختران شان به مکتب شوند، ۵۰۰۰افغانی جریمه خواهند شد.

این کار برزگان اقوام، با استقبال زیادی از باشنده‌گان این ولایت روبرو شده است.

شماری از دانش‌آموزانی که اکنون اجازه یافته‌اند مکتب بروند، بسیار خوشحال استند.

اسدالله دوازه ساله، یکی از این دانش‌آموزان است. او، دانش‌جوی صنف چهارم مکتب در لژه منگل است اما به علت مشکلات اقتصادی، خانوادۀ او مانع رفتن وی به مکتب شدند: «من، پیش از این در کوه‌ها برای جمع‌آوری چوب می‌رفتم. پدرم خبرنداشت که بزرگان قوم وی را جریمه کرده است. پس از آن، پدرم به من گفت که مکت برو؛ من اکنون خوشحالم که قرار است داکتر شوم.»

بسم‌الله، پدر اسدالله اکنون مجبور است بخاطر تخطی از فیصلۀ بزرگان اقوام، ۵۰۰۰ افغانی جریمه بپردازد- پول هرچند ناچیز اما با پیامد بسیار موثر و خوب برای اسدالله: «من خودم این جریمه را پرداخت کردم. پیش از این، کودکانم به کوه‌ها برای جمع آوری چوب‌ها می‌رفتند و اکنون من خوشحالم که پنج هزار افغانی جریمه شده ام و خوش استم که کودکانم درس می‌خوانند.»

ریاست معارف ولایت پکتیا می‌گوید پس از وضع جریمه در لژه منگل، ۲۵۰۰دانش آموز به شمار دانش آموزان در این ولسوالی افزوده شده است.

کوچی زازی، رییس معارف این ولایت می‎افزاید که ۴۰۰ از این دانش‌آموزان دختران استند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35539