خبرگزاری صنا صدای عدالت خواهی مردم افغانستان است

سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان با استقبال و خرسندی از نشرات و مطالب خبرگزاری صنا، اظهار داشت که این خبرگزاری صدای عدالتخواهی مردم افغانستان است.

همزمان با فرا رسیدن نخستین سالگرد تأسیس خبرگزاری صنا٬ شماری از کارشناسان و آگاهان امور سیاسی می گویند که صنا، صدای عدالت خواهی مردم افغانستان است.

«سید جواد حسینی» سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان به رهبری انورالحق احدی و رئیس حزب عدالت و توسعه در گفتگو با خبرگزاری صنا اظهار داشت که این خبرگزاری همواره صدای عدالتخواهی مردم افغانستان را به گوش مجامع ملی و بین المللی رسانیده است.

صنا، صدای مردم افغانستان را به گوش مجامع ملی و بین المللی رسانیده است

حسینی، خبرگزاری صنا را یک رسانه مورد اعتماد خواند و افزود: خوشبختانه خبرگزاری صنا یکی از خبرگزاری های فعال و مورد اعتماد کشور است.

وی تصریح کرد: صنا در بخش عدالت خواهی و هویت طلبی مردم افغانستان همواره فعال عمل نموده و صدای هویت طلبان را به گوش مجامع ملی و بین المللی رسانیده است.

برخی رسانه ها در بخش عدالتخواهی، سیاسی عمل می کنند

سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان با اظهار اینکه صنا توانسته است اعتماد مردم و نهادهای ملی و بین المللی به بدست آورد، گفت: متأسفانه اکثر رسانه ها در مورد هویت طلبی اقوام جا مانده از قانون اساسی بی تفاوت عمل کرده اند حتی در حد پخش خبر هویت طلبان سیاسی و قومی عمل نموده اند.

سید جواد حسینی تأکید کرد که تمامی رسانه ها بر اساس و اصول آزادی ، عدالت و خبر رسانی عمل نمایند.

خبرگزاری صنا؛ رسانه مورد اعتماد مردم افغانستان

خبرگزاری صنا تلاش دارد با تکیه بر ارزشهای اخلاقی، انسانی و اسلامی با پوشش بی طرفانه و گسترده اخبار، مخاطبین فهیم و گرانمایه خود را از آخرین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه سازد.

این در حالیست که برخی کارشناسان می گویند که خبرگزاری صنا با امکانات محدود٬ اما اراده قوی توانسته است جایگاه مناسب یک رسانه مطمئن را به خود اختصاص دهد.

آنها می افزایند که خبرگزاری صنا یک خبرگزاری رو به رشد است که خبرهای زیادی را تحت پوشش قرار می دهد و تعدادی زیادی از مردم به خبرهای این خبرگزاری اعتماد دارد و مطالب آن را می بینند و می خوانند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=34171