دومین جشنوارۀ «از تصویر تا واژه» برگزار شد

دومین جشنواره از تصویر تا واژه با اشتراک شماری از جوانان و فرهنگیان در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛دومین جشنواره از تصویر تا واژه از سوی نهاد اجتماعی آینه جوانان و انجمن اجتماعی روند اندیشه ‌نو و به همکاری بیش از هشت نهاد فرهنگی‌ و اجتماعی در کابل برگزار گردید.

مسئولان این برنامه می گویند که هدف کلی از برگزاری این جشنواره بلند بردن ظرفیت جوانان و نوجوانان در عرصه های فرهنگی و حفظ فرهنگ اصیل کشور می باشد که جهت نیل به ساختن افغانستان آباد، آزاد و به دور از تبعیض های جنسیتی، قومی و زبانی طرح ریزی گردیده بود .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42868