شورای طلاب بامیان با برگزاری جشنواره دمبوره مخالفت کرد

شورای اجتماعی و فرهنگی طلاب دینی ولایت بامیان مقیم کابل با برگزاری جشنوارۀ دمبوره که از روز جمعه در بامیان آغاز شده است ، مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا ، شورای طلاب بامیان با انتشار بیانیه ای بیان داشته که بامیان سر زمینی است که مردم آن، به تدیّن و امور اعتقادی، زبان زد خاص و عام بوده و هر عملی که در تضاد با عقاید و باورهای دینی شان باشد، برای آنان قابل قبول نیست.

این شورا با استناد به نصوص دینی و مذهبی گفته است که شنیدن موسیقی حرام است و برگزار کنندگان جشنواره دمبوره را افراد « خود فروخته» و « نوکر خارجیان» خوانده است.

حکومت محلی بامیان تاکنون به این اعلامیه واکنش نشان نداده است.

پیش از این هم برخی نهادهای خبری که متهم به ارتباط داشتن به کشورهای خارجی هستند، برگزاری جشنواره دمبوره را در بامیان محکوم کرده و برگزاری کنندگان آن را عناصر ضد دین خوانده بودند.

جشنواره دمبوره با حضور هنرمندان زن و مرد ، همه ساله از سوی حکومت محلی بامیان برگزار شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35815