ضرر و زیان یک میلیون دالری رسانه‌های غزنی پس از حمله طالبان

نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، می گوید که در حمله اخیر بر ولایت غزنی، به رسانه ها یک میلیون دالر خساره وارد شده، اما تاکنون با آنها کمک صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری صنا، نی امروز با برگزاری کنفرانس خبری گفته که پس از بررسی کلی از وضعیت رسانه‌های غزنی پس از حمله طالبان به این ولایت، دریافته که این رسانه‌ها خسارات هنگفت مالی کرده و حتی نشرات بعضی از آنان نیز متوقف شده است.

دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد همچنان خبرنامه‌ی را نشر کرده و گفته که رسانه‌های غزنی در حمله طالبان، ۱۰۵۹۱۶۰ دالر و ۱۳۷۰۲۰۰ افغانی صدمه مالی دیده اند. از ۱۲ رسانه‌ی فعال در غزنی، درحال حاضر چهار رسانه غیرفعال است.

مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی در این نشست خبری گفت؛ برعلاوه خسارات مالی که رسانه‌های غزنی متقبل شده اند؛ ۴۵ کارمند رسانه‌یی در این ولایت بیکار شده و یا هم به دلیل تهدید‌های امنیتی کارشان را ترک کرده اند. یافته‌های نی هم‌چنان نشان می‌دهد که ساحۀ پوشش رسانه‌های محلی غزنی کاهش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، دولت افغانستان ۲۸۰ میلیون افغانی را برای بازسازی غزنی در نظر گرفته است؛ آقای خلوتگر همچنان گفت که حکومت باید مقدار قابل ملاحظه‌ی این پول را برای رسانه‌های این ولایت اختصاص دهند تا دوباره فعال شوند.

از سوی دیگر، خبرنگاران و مالکان رسانه‌ها در غزنی به دفتر نی گفته که وضعیت امنیتی در این ولایت تا هنوز به حال عادی برنگشته و رسانه‌های محلی نمی‌توانند از طرف شب نشرات داشته باشند و کارمندان شان در دفتر بمانند.

رسانه‌داران غزنی نیز گفته که حکومت تا اکنون هیچ‌گونه همکاری با رسانه‌های که در اثر حمله طالبان به این ولایت متضرر شده اند، نکرده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 55 = 56

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44492