غنی: هیچ مقامی حق دخالت در آرشیف ملی را ندارد/ آرشیف افغان فلم در ارگ بهتر محافظت می شود

رئیس جمهور غنی تأکید کرد که هیچ مقامی حق دخالت در آرشیف ملی را ندارد.

به گرارش خبرگزاری صنا؛ «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح آرشیف ارگ، گفت که هیچ مقامی حق دخالت در آرشیف ملی را ندارد.

غنی با بیان اینکه مقام ها در ارگ ارگ حق هیچ نوع دخالت در این آرشیف را ندارند، اظهار داشت که دسترسی به آرشیف بر اساس مقررات رسمی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد که در پیوند به انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ، گفت که ریاست‌جمهوری هیأتی را برای بررسی وضعیت آرشیف افغان فیلم فرستاده بود که براساس بررسی هیأت این آرشیف در وضعیت بدی قرار داشت.

رئیس جمهور افزود که هدف از انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ محافظت بهتر و ایجاد شرایط دسترسی به متخصصان و عموم مردم افغانستان است.

محمد اشرف غنی افزود که هدف از انتقال آرشیف افغان فیلم به ارگ محافظت بهتر و ایجاد شرایط دسترسی به متخصصان و عموم مردم افغانستان است.

غنی در مورد فیلم‌های که در این آرشیف نگهداری می‌شود گفت: بخش فیلمی آرشیف تصویر واضح از تاریخ معاصر افغانستان است این فیلم‌ها باید از طریق تلویزیون ملی نمایش داده شود.

رییس‌جمهور می‌گوید که میراث فرهنگی باید محافظت شود و از آن استفاده فعال صورت گیرد.

آرشیف ارگ ریاست‌جمهوری در حالی بازگشایی می‌شود که حدود دو هفته پیش آرشیف افغان فیلم نیز به ارگ منتقل شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37795