فاطمه رحیمی با شاخه گل نیروهای امنیتی را تقدیر کرد

فاطمه رحیمی یک عضوشورای ولایتی غزنی دریک اقدام بی سابقه در بازار مرکز این ولایت از نیروهای امینتی در این شهر با تقدیم نمودن دسته های گل تقدیرکرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بانو فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی با این دسته های گل نیروهای امنیتی مستقر در این شهر را تقدیر کرد.

هر چند رحیمی می گوید طی سالهای گذشته غزنی با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه بودند اما با تلاش های همین نیروهای امنیتی امنیت این شهر تأمین گردیده است.

با این حال شماری از فعالان مدنی در ولایت غزنی نیز از این اقدام عضو شورای ولایتی غزنی ستایش می کنند و تأکید دارند که همه شهروندان غزنی مسئولیت دارند که از نیروهای امنیتی شان حمایت کنند.

گفتنی است که روز گذشته نیز طی مراسمی نیروهای امنیتی درغزنی از سوی مقامهای محلی و باشندگان این ولایت مورد ستایش و تقدیر قرار گرفتند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=22773