نخستین هفته نامه ویژه زنان در بلخ رونمایی شد

از نخستین چاپ هفته نامه ویژه زنان زیر نام «اوژن» با حضور مقامات دولتی، استادان دانشگاه، فعالین مدنی و خبرنگاران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این هفته نامه به صاحب امتیازی خانم مسکا ترین در شهر مزارشریف تأسیس شده و در گستره؛ فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد ویژه بانوان فعالیت خواهد کرد.

خانم ترین صاحب امتیاز این هفته نامه در محفل رونمایی گفت: “از اینکه میزان رسانه های چاپی در شهر مزارشریف کم است و رسانه یی به صاحب امتیازی دختر خانم ها در این شهر تأسیس نشده است، خواستم هفته نامه اوژن را ویژه بانوان ایجاد نمایم”.

شهر مزارشریف تا چندین سال قبل شاهد رسانه های چاپی زیادی بود، اما اکنون در این شهر چهار و یا پنج رسانه چاپی بیشتر به چشم نمی خورد”.

خانم ترین همچنان افزود: “هدف از تأسیس هفته نامه اوژن زمینه سازی کار خبرنگاری برای بانوان است و بلند کردن صدای دختر خانم هایی است که همواره مورد خشونت قرار گرفته اند و می گیرند”.

در همین حال محمد بشیر توحیدی معاون مقام ولایت بلخ با آنکه از اقدام و کارکرد رسانه ها در بلخ به نیکویی ستایش کرده ضرورت همچو رسانه را در بلخ قدمی محکم در راستای بهبود خدمات اجتماعی خواند.

آقای توحیدی از آغاز فعالیت هفته نامه اوژن حمایت و پشتبانی نموده و نقش رسانه ها را در بهبود حکومت داری ارزشمند توصیف کرد.

ریحانه رسولی یکی از خبرنگاران در ولایت بلخ گفت: اگر بانوان حمایت شوند بهتر از مردان میتوانند کار کنند، جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و به همین دلیل بیشتر خانواده ها به دختران شان اجازه فعالیت در بیرون را نمیدهند”.

این هفته نامه درحال رونمای میگردد که ۷۰درصد مردم افغانستان علاقه به خواندن روزنامه ندارند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37981