نمایشگاه از آهن های برجا مانده حملات انتحاری

یکی از جوانان در قندهار از پارچه های آهنی برجا مانده از حملات انتحاری نمایشگاه برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «احمد ولی عسکرزی» مسئول این نمایشگاه می گوید که از ۸ ماه به‌این‌سو، پس‌از هر انفجار به محل رویداد رفته و پارچه‌‎های آهنی برجامانده از آن حمله را، گردآوری می‌کرد .

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه، را به‌نمایش‌گذاشتن چهرۀ زشت انسانیت گفته‌است.

عسکرزی می افزاید که من می‌خواهم که از این راه زیان‌های جنگ را به مردم خود معرفی نمایم، به‌طور مثال یک مجسمه ساخته‌ام که در مرکز امریکا موقعیت دارد و بسیار مشهور است و هدف من از این کار این‌است که بسیاری‌از مشکلات‌مان ازسوی امریکا است.

در این نمایشگاه، هنرهای معاصر جنگ یا چهرۀ زشت انسانیت به‌نمایش گذاشته‌است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33496