نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی زنان در دایکندى برگزار شد

نمایشگاه محصولات زراعتى و صنایع دستى به هدف معرفی فراورده های زراعتی و صنایع دست ساختۀ زنان در ولایت دایکندى از سوى ریاست زراعت و امور زنان این ولایت برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ شیرحسین همدرد مدیر ترویج باغداری ریاست زراعت، مالدارى و آبیارى ولایت دایکندى گفت: در این نمایشگاه انواع محصولات باغی دایکندی از جمله بادام، سیب، انجیر، زعفران، کیشته و قروت و… به نمایش گذاشته شد و برگزاری چنین نمایشگاه ها بر معرفی محصولات زراعتی دایکندی تاثیر گذار می باشد.

شماری از زنان راه اندازی چنین نمایشگاه ها را در بازاریابی صنایع دستی شان مفید خوانده و از حکومت می خواهند که زمینه برگزاری چنین نمایشگاه ها را فراهم سازند؛ زیرا زنان می توانند از این طریق به استقلالیت مالی دست یابند.

بینظیر حسینى یکى از این زنان اشتراک کننده گفت: “ما از فروش صنایع دستی، عاید خوبی به دست می آوریم و باید حکومت ما را حمایت نماید.”

همچنان آگاه هان مسائل اقتصادی از باشنده گان دایکندی می خواهند که از تولیدات داخلی این ولایت بیشتر استفاده نماید؛ زیرا به باور او، استفاده از تولیدات داخلی در رشد اقتصاد مردم کمک خواهد کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27177