پاسخ حکومت در پیوند به انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که آرشیف افغان فلم به خاطر جلوگیری از سوء استفاده به ارگ انتقال داده شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و لوی سارنوالی و پس از بررسی های همه جانبه صورت گرفته است.

مرتضوی افزود که یک هیئت که در آن نمایندۀ لوی سارنوالی کشور نیز حضور داشت، به‌خاطر بررسی وضعیت ادارۀ افغان فلم ایجاد شد و آنان پس از تحقیق شان به رییس جمهور گزارش دادند که این نهاد در حالتی خوبی قرار ندارد.

وی تصریح کرد که هیئت متذکره به رییس جمهور گزارش داد که ضعف‌های جدی در ادارۀ افغان فلم وجود دارد، تعریف حقوقی از این نهاد وجود ندارد، پلان کاری معیاری ندارد، پروسۀ استخدام به شکل معیاری صورت نگرفته و در کل خلاهای زیاد وجود دارد.

به گفته وی، رییس جمهور هدایت داد تا رییس ادارۀ افغان فلم برکنار و اقدام‌های لازم در هماهنگی با وزارت اطلاعات فرهنگ صورت گیرد و هم‌چنان وزارت اطلاعات و فرهنگ طرح استخدام کارمندان را برای آن اداره تهیه نماید.

سخنگوی ارگ علاوه کرد که بررسی‌های هیئت تعیین شده همچنان نشان می‌دهد که یک تعداد زیاد از کارمندان ادارۀ افغان فلم بی‌سواد و یا هم کم‌تر سواد دارد.

آقای مرتضوی گفت که مواد آرشیف افغان فلم به شکل غیر معیاری نگه‌داری می‌شد و دولت تصمیم گرفت تا به‌خاطر مصؤونیت بیش‌تر مواد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، آنرا به آرشیف ارگ ریاست جمهوری انتقال دهد.

معاون سخن‌‎گوی ریاست جمهوری گفت که در گذشته دیده شده که مسؤولان آرشیف ملی، مواد آن را به‌ رسانه‌های خارجی در بدل پول می‌فروختند، اما از گرفتن نام افراد خودکاری کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=36900