چارلی چاپلین افغانستان، خنده بر لب های مردمش می‌آورد

چارلی چاپلین افغانستان، مردی که می خواهد خنده را بر لب های مردمش بیاورد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «کریم اسیر» مشهور به چارلی چاپلین افغانستان با تقلید از هنر چارلی چاپلین، بیشتر در پارک های عمومی برای یتیمان نمایش اجرا می کند.

اسیر می گوید که بارها از سوی مخالفین تهدید شده است، زیرا آنان هنر اسیر را خلاف ارزش های اسلام است.

چارلی چاپلین افغانستان، می‌گوید که نمایش‌هایش را در کابل انجام می‌دهد و تنها هدفش خرسند ساختن مردمش است.

او در این باره می‌افزاید: «هدف من این است که بتوانم با اجرای این گونه تیاترها، به مردم کمک کنم تا آنان حتا اگر برای لحظه‌یی هم که شده، غم‌ها و دردها انفجار، انتحار و مشکلات شان را فراموش کنند.»

کریم اسیر در سال ۱۹۹۶ هنگامی که طالبان بیشتر بخش‌‎های افغانستان را در ادارۀ خود داشتند، با خانواده‌اش مجبور شدند وطن را ترک کنند و به ایران بروند. او در ایران بیشتر فلم های چارلی چاپلین را می‌دید و همین کار سبب شد او که اکنون به چارلی چاپلین افغانستان مشهور شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43220