کودکان سگرتی و مراسم خاص سنتی

در کشور پرتگال بچه ها بعد از ۵ سالگی در یک مراسم خاص سنتی سگرت می کشند ، جشن و پایکوبی همراه با سگرت کشیدن اطفال که با انتقادات شدید همراه است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ اطفال بالای ۵ سال در یکی از جشنواره های عجیب و پرانتقاد مربوط به سال نو سگرت می کشند ، جشنواره ای تحت عنوان Epiphany که هرساله در سرک های واله دالگویرو کشور پرتگال برگزار می شود.

این سنت محلی علی رقم قانون ممنوعیت استعمال دخانیات برای افراد زیر ۱۸ سال اجازه می دهد اطفالی که به سن ۵ سالگی رسیده اند برای شادی در این جشن سگرت بکشند.

هر ساله این رویداد، به نام بیرق پادشاهان ، موجب خشم و انتقاد شدیدی می شود اما والدین اطفال این منطقه همچنان به این رسم ادامه داده و بی توجه خطرات آن برای فرزندانشان چنین مراسمی را برگزار می کنند.

کودکان سگرتی و مراسم خاص سنتی پرتگال مراسم خاص سنتی سگرت کشیدن اطفال

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18012