۴۵۰۰ ساحه باستانی در افغانستان شناسایی شده است

اعضای گروه تحقیقاتی پوهنتون امریکایی گفته اند که آنان بیش از ۴۵۰۰ ساحۀ باستانی را در افغانستان شناسایی کرده اند که تقریباً سه برابر ساحاتی می باشد که در گذشته ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ باستان شناسان افغان و امریکایی، در حال کشف هزاران ساحۀ باستانی اند که برای بیش از هزار سال ارتباط دهندۀ عمدۀ شرق و غرب آن کشور بوده، اما هیچگاهی شناسایی و فهرست بندی نشده است.

باستان شناسان با کمک مالی وزارت خارجۀ ایالات متحده، اسناد به دست آمده از ماهواره های تجارتی و تصاویر طیاره های بدون سرنشین نظامی و استخباراتی امریکایی را تحلیل و بررسی می کنند که از ساحات دورافتاده و نهایت خطرناک، مناظر دیدنی را تصویربرداری کرده اند.

اکتشافات، از کاروان سرا ها، محوطه های بزرگ طراحی شده برای مسافران و اعمار شده از اوایل قرن های پیش از میلاد تا قرن ۱۹ را گرفته تا شبکه هایی از کانال های باستانی را شامل می شود که از سطح زمین قابل رویت نیستند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=15579