جنگ و صلح افغانستان در دست امریکا است/آتش بس یک جانبه پیامدهای خطرناکی در پی دارد

عضو مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به اصرار حکومت در مورد آتش بس با گروه طالبان می گوید که جنگ و صلح افغانستان در دست امریکا است و طالبان هیچگاه به آتش بس حکومت تن نخواهند داد. در مقابل به باور این عضو مجلس، آتش بس یکجانبه حکومت “بسیار کشنده” است.

عبدالرحمان رحمانی، عضو پارلمان افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری صنا بیان داشت: روشی را که دولت افغانستان برای تامین صلح در کشور پیش گرفته است، قطعا خلاف و قابل اعتماد نیست، زیرا به گفته او، طالبان همواره اعلام کرده اند که با دولت افغانستان گفت‌وگو و مذاکره نمی کنند؛ بلکه مشکل آنها با خارجی‌ها است.

آقای رحمانی افزود: طالبان بارها گفته اند که ما با امریکا می خواهیم گفت‌وگو کنیم، اینجا معلوم می شود که جانب مذاکره برای طالبان حکومت نیست؛ اگر حکومت صدبار آتش بس اعلان کنند، بازهم طالبان حاضر به مذاکره با حکومت نمی‌ شوند.

این عضو مجلس با بیان اینکه « آقای غنی پیش از این نیز پیشنهادات خطرناکی را به طالبان مطرح کرده بود»، گفت: اصرار دولت افغانستان به این معنا است که ما به شما (طالبان) محتاج هستیم و هر آنچه شما بخواهید همان قسم خواهد شد. آتش بس یکطرفه همین معنا را می دهد که دولت ما در نهایت ضعف قرار دارد.

رحمانی تاکید می کند که بهتر است حکومت بیش از این ملت را فریب ندهد؛ زیرا جنگ و صلح افغانستان به دست حکومت نیست کلید جنگ و صلح در بیرون از افغانستان است. چنانچه جانب طالبان به صراحت می گویند که جانب گفت وگوی ما امریکا است؛ از رو فهمیده می شود که جنگ و صلح افغانستان دست امریکا است.

طالبان پس از آتش بس سه روزه شان در اعلامیه ای تاکید کردند که هیچ گونه مذاکره و گفت‌وگوی پنهانی با حکومت افغانستان ندارند و تنها این گروه می خواهد تا با امریکا مستقیما وارد مذاکره شود.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که چرا امریکا به مذاکره با طالبان حاضر نمی شود، گفت: امریکا کوشش می کند که گفتگو با طالبان را از خود دور کرده تا از گزند اتهام خود را خلاص کند. اگر امریکا گفتگو کند، معلوم می شود که امریکا در این ۱۸ سال صلح را در افغانستان نخواسته است، در غیر این صورت، با طالبان رو در رو می نشستند و گپ فیصله میشد.

تاثیرات منفی آتش بس یکجانبه

با وجود پاسخ رد طالبان، رئیس جمهور غنی اصرار بر تمدید آتش بس دارد، چنانچه روز گذشته در دیدار با اعضای کاروان صلح هلمندی گفت که حکومت آماده است آتش بس را تا یک سال دیگر با طالبان تمدید کند.

بااین حال، آقای رحمانی می افزاید که آتش بس یکطرفه حکومت با “بسیار کشنده” است؛ به این معنا وقتی طالبان و حامیان شان می بینند که هر لحظه از جانب حکومت پیشنهاد صلح و آتش بس مطرح می شود، به آنها بیشتر از گذشت جراآت بخشیده می شود.

عضو مجلس نمایندگان در ادامه افزود: از سوی دیگر وقتی که از طرف سرقومندان اعلی(رئیس جمهور) ضعف نشان داده می شود خود به خود شکست قوی در انگیزه نظامیان کشور به وجود میاید و آنان در جنگ با مخالفان دو دله کرده و از شدت جنگ شان در برابر طالبان می کاهد.

معمای جنگ افغانستان

عبدالرحمان رحمانی، عضو پارلمان افغانستان بر این باور است که جنگ افغانستان به یک معما می‌ماند؛ چون طالبان توقف جنگ را منوط به خروج خارجی ها کرده و از طرف دیگر خارجی‌ها خروج خود را به ختم طالبان و جنگ منوط کرده اند.

رحمانی تصریح کرد: خارجی ها می گویند تا زمانی که جنگ باشد و طالبان باشد، ما هستیم و طالبان هم میگویند تا خارجی ها هستند ما هستیم؛ پس از این فهمیده می شود که بلی باید هردوی ما باشیم.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=34607