پاکستان با نیرنگ٬ افغانستان را فریب می دهد

پس از حملات پیاپی و دهشت بار تروریستان که باعث کشتار بسیار مظلومانۀ مردم ما گردید مسئولین امنیتی ما به پاکستان رفتند تا به گفته خودشان اسناد و شواهد وجود گروه های تروریستی که در خاک پاکستان دست به تنظیم اعمال دهشت بار به افغانستان می زنند به مقامات پاکستان ارایه نمایند.

در این ارتباط رئیس امنیت ملی پس از سفر به پاکستان در جریان مصاحبه مطبوعاتی اش گفت که آنها در ماه‌های اخیر “معلومات و اطلاعات دقیق” را که در نتیجه بازداشت شماری از افراد وابسته به گروه‌های شورشی بدست آورده بود، دسته‌بندی کرده و به مقامات پاکستان تسلیم داده‌اند.

او گفت که در گذشته مقامات پاکستان همواره انکار می‌کردند که طالبان در این کشور پناهگاه‌های امن دارند و از آنجا علیه افغانستان اقدام می‌کنند اما این بار آنها این موضوع را انکار نکردند بلکه به آن اعتراف کردند. اما چند ساعتی ازین مصاحبه مطبوعاتی نگذشته بود که سفارت پاکستان در کابل با نشر خبرنامه‌ای گفت که پاکستان هیچ تعهدی برای پاسخ به اطلاعاتی که از مقامات امنیتی کابل به آنها داده شده، نداده‌اند.

وزیر داخله افغانستان همچنین گفته بود که قرار است روز شنبه پیشرو هیاتی از پاکستان به کابل بیاید و در مورد “اقدامات” پاکستان به مقام‌های افغانستان معلومات بدهد.

اما سفارت پاکستان گفته سفر این هیات هیچ ارتباطی با سفر مقامات امنیتی به پاکستان ندارد و به دنباله نشست‌هایی صورت می‌گیرد که از سال گذشته به این سو برای هماهنگی میان دو کشور جریان داشته است.

موضع بسیار روشن و واضح پاکستان بعد از سفر هیئت امنیتی افغانستان در پاکستان و مصاحبه های مطبوعاتی آن ها در رابطه با پاکستان نشان می دهد که باز هم افغانستان در هاله ای از ابهام و خیال گرایی دچار خوش بینی شده است که نتیجه آن چیزی جزء فریب اذهان جامعه نیست.

رئیس جمهور از یک طرف صلح را در میدان جنگ می خواهد و از جانبی دیگر نمایندگان امنیتی اش را در پاکستان می فرستد تا اسناد حضور پایگاه های تروریستان در پاکستان را به آن ها ارایه دهد.

واقعیت این است که دولت افغانستان و نیرو های امنیتی آن٬ با حملات پیاپی دشمنان دین و استقلال کشور نتوانسته است وظایف امنیتی شان را ادا نمایند و اینک با افکار آشفته از ناکامی های امنیتی نه در جهت بهبود ارگان های امنیتی برای مقابله با تروریستان٬ بل برای فریب اذهان جامعۀ مظلوم و ستمدیده اقدامات نمایشی را روی دست می گیرند تا همچون گذشته ها خاک به چشم مردم بپاشند و بعد از چندی چنین تراژیدی اسفناک به باد فراموشی سپرده شود.

دادن اسناد به نیرو های متجاوز که جنگ را از دهات در پهلوی قصر ریاست جمهوری رسانیده اند و با قساوت و خون ریزی بی نظیری مردم را قتل عام می کنند چه سودی برای امنیت و ثبات کشور می تواند به بار آورد ، اگر واقعا دولت افغانستان چنین اسناد را در دست دارند چرا با مردم و نهاد های معتبر بین المللی شریک نمی سازد تا از آن طریق فشار های بیشتری بالای متجاوزین جنایت کار بوجود آید.

پاکستان هم اکنون تجاوزش به دروازه ارگ رسیده است و در جلو چشمان جهانیان بی مهبا مردم را می کشند ،نابود می کنند و قتل عام براه می اندازند و بدون شک این اعمال بدون داشتن روابط با ستون پنجمی ها امکان پذیر نیست با این حالت اگر افغانستان واقعا صلح را در میدان جنگ می خواهد باید اولین اقدام پاکسازی ستون پنجمی ها از درون دولت را بدون هیچ گونه مصلحت های سیاسی آغاز نماید و عملا در میدان نبرد علیه تجاوز و تجاوزگری باستد. ستون پنجمی ها همان مفسدین هستند که با ترویج فساد زنجیرۀ در تار و پود دولت رخنه نموده و از درون دولت را بسوی نابودی می برند.

رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل ، اگر واقعا می خواهد امنیت و ثبات را در افغانستان تضمین نماید باید با قاطعیت تمام با مفسدین ستون پنجمی ها برخورد قانونی نموده٬ دست های شان را از مسئولیت ها کوتاه و به دادگاه معرفی نمایند و با تقویت ارگان های امنیتی و استخدام افراد متعهد به اسلام و افغانستان گام های عملی را برای ایجاد امنیت و ثبات برادارند ، بدون یک راهکار عملی ملی و امنیتی نمی توانیم قادر به ایجاد صلح در میدان های جنگ باشیم.

شریف ناصر زاده – خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20510