درباره ما

این رسانه تلاش دارد با تکیه بر ارزشهای اخلاقی ، انسانی و اسلامی با پوشش مناسب و گسترده اخبار ، مخاطبین فهیم و گرانمایه خود را از آخرین رویداد های افغانستان ، منطقه و جهان آگاه سازد.

امید است با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ، ما را در جهت بهبود کیفیت فعالیت مان همراهی نمایید.

خبرگزاری صنا ، محور صلح و اخلاق مداری