خانه اخبار صوتی

اخبار صوتی

بسته اخبار صوتی صنا, سرخط خبرهای 3 حوت ۱۳۹۶ , خبرهای امروز, مهمترین خبرها, اخبار روز, افغانستان, رادیو صنا ,اخبار صوتی حوت, اخبار افغانستان,

رادیو صنا | سرخط خبرهای ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

سرخط خبرهای افغانستان و جهان را در اینجا شنونده باشید. #بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲۸ جوزا ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان سرخط مهمترین خبرها بسته...

رادیو صنا | سرخط خبرهای ۲۴ جوزا ۱۳۹۷

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را شنونده باشید. رادیو صنا ؛ اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۴ جوزا ۱۳۹۷

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۳ جوزا ۱۳۹۷

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید. رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۱ جوزا ۱۳۹۷

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید. رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۰ جوزا ۱۳۹۷

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید. رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱۹ جوزا ۱۳۹۷

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید. رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۲۹ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۲۹ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۲۸ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۲۸ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۲۷حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۲۷حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

مطالب پربازدید