بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱۴ دلو ۱۳۹۶

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱۴ دلو ۱۳۹۶

سرخط مهمترین خبرها

بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20445