بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱۶ دلو ۱۳۹۶

رادیو صنا سرخط خبرهای دلو ۱۳۹۶ سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی مهاجرت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی صنا

سته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱۶ دلو ۱۳۹۶

سرخط مهمترین خبرها

بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20626