بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱ اسد ۱۳۹۷

بسته اخبار صوتی صنا, سرخط خبرهای 3 حوت ۱۳۹۶ , خبرهای امروز, مهمترین خبرها, اخبار روز, افغانستان, رادیو صنا ,اخبار صوتی حوت, اخبار افغانستان,

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید.

رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان

🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۱ اسد ۱۳۹۷

✔ سیاسی
✔ اقتصادی
✔ اجتماعی
✔ فرهنگی
✔ مهاجرت

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱ اسد ۱۳۹۷

رادیو صنا؛ بازتاب دهنده سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=38230