بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۰ جوزا ۱۳۹۷

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید.

رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان


بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۰ جوزا ۱۳۹۷

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33447