بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۸ سرطان ۱۳۹۷

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید.

رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان

🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲۸ سرطان ۱۳۹۷

✔ سیاسی
✔ اقتصادی
✔ اجتماعی
✔ فرهنگی
✔ مهاجرت

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۸ سرطان ۱۳۹۷

رادیو صنا؛ بازتاب دهنده سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 4 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37808