بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۳ سرطان ۱۳۹۷

بسته اخبار صوتی صنا, سرخط خبرهای 3 حوت ۱۳۹۶ , خبرهای امروز, مهمترین خبرها, اخبار روز, افغانستان, رادیو صنا ,اخبار صوتی حوت, اخبار افغانستان,

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید.

رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۳ سرطان ۱۳۹۷

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=34990