بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱۸ دلو ۱۳۹۶

رادیو صنا سرخط خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی مهاجرت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی صنا سرخط مهمترین خبرها خبرهای امروز

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱۸ دلو ۱۳۹۶

سرخط مهمترین خبرها

بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20858