بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

سرخط مهم ترین خبرهای روز افغانستان٬ منطقه و جهان را در اینجا شنونده باشید.

رادیو صنا؛ بسته کامل اخبار روز افغانستان و جهان

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ ورزشی فرهنگی سیاسی سرخط خبرهای ۳۰ سرطان رادیو صنا خبرگزاری صنا بسته کامل اخبار بسته اخبار صوتی اقتصادی اخبار افغانستان و جهان اجتماعی

🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

✔ سیاسی
✔ اقتصادی
✔ اجتماعی
✔ فرهنگی
✔ مهاجرت

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۳۰ سرطان ۱۳۹۷

رادیو صنا؛ بازتاب دهنده سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37958