سرخط خبرهای ۲۱ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۲۱ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای۲۱ حمل ۱۳۹۷
✔ سیاسی
✔ اقتصادی
✔ اجتماعی
✔ فرهنگی
✔ مهاجرت
✔خبرهای امروز
پخش‌کننده صوت

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=26976