سرخط خبرهای ۱۹ دلو ۱۳۹۶ | بسته اخبار صوتی صنا

رادیو صنا سرخط خبرهای سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی مهاجرت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی صنا سرخط مهمترین خبرها خبرهای امروز

#بشنوید

🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۱۹ دلو ۱۳۹۶

✔ سیاسی
✔ اقتصادی
✔ اجتماعی
✔ فرهنگی
✔ مهاجرت

بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۱۹ دلو ۱۳۹۶

سرخط مهمترین خبرها

بسته کامل اخبار صوتی افغانستان و جهان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20909