سرخط خبرهای ۲۲ حوت ۱۳۹۶ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید

🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۲۲ حوت ۱۳۹۶

✔ سیاسی
✔ اقتصادی
✔ اجتماعی
✔ فرهنگی
✔ مهاجرت
✔خبرهای امروز

بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

بسته اخبار صوتی صنا | سرخط خبرهای ۲۲ حوت ۱۳۹۶

سرخط مهمترین خبرها

اخبار ۲۲ حوت ۱۳۹۶

بسته کامل اخبار صوتی افغانستان و جهان

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24181