سرخط خبرهای ۱۴ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید

🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۱۴ حمل ۱۳۹۷
✔ سیاسی
✔ اقتصادی
✔ اجتماعی
✔ فرهنگی
✔ مهاجرت
✔خبرهای امروز
پخش‌کننده صوت

بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

بسته اخبار صوتی صنا |سرخط خبرهای ۱۴حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط مهمترین خبرها

اخبار ۱۴ حمل ۱۳۹۷

بسته کامل اخبار صوتی افغانستان و جهان

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=26227