خانه اخبار صوتی

اخبار صوتی

سرخط خبرهای ۱۵حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۱۵ حمل ۱۳۹۷   بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

سرخط خبرهای ۱۴ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۱۴ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۱۳ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۱۳ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

سرخط خبرهای ۱۲ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۱۲ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۱۱ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

سرخط خبرهای ۱۱ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان

سرخط خبرهای ۹ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۹ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۸ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۸ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

سرخط خبرهای ۷ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۷ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار...

سرخط خبرهای ۶ حمل ۱۳۹۷ | بسته اخبار صوتی صنا

#بشنوید 🎧 #رادیو_صنا | سرخط خبرهای ۶ حمل ۱۳۹۷ ✔ سیاسی ✔ اقتصادی ✔ اجتماعی ✔ فرهنگی ✔ مهاجرت ✔خبرهای امروز پخش‌کننده صوت بسته کامل صوتی اخبار روز افغانستان و جهان بسته اخبار صوتی...

مطالب پربازدید

انفجار در هرات