خانه Featured

Featured

Featured posts

درج کلمۀ ملت و قومیت در تذکره های برقی تایید شد

کمیسیون مختلط شورای ملی افغانستان در جلسه ام‌روز خود، درج کلمۀ ملت و قومیت را در شناس‌نامه‌های برقی تایید نمود که بر اساس آن...

تاکید شورای عالی اقتصاد بر شفافیت مالیاتی شرکت های مخابراتی / فعالیت افغان تیلی...

در جلسه امروز شورای عالی اقتصاد ، شفافیت مالیاتی شرکت های مخابراتی کشور امری مهم ارزیابی شد و از طرفی رییس جمهور غنی خواستار...

مطالب پربازدید