خانه Featured

Featured

Featured posts

چین ؛ هزینه های لوای کوهی اردوی ملی در بدخشان را تامین می کند

وزارت دفاع ملی می گوید که چین وعده داده تمام مصارف تاسیس یک لوای کوهی اردوی ملی که در واخان بدخشان در نزدیکی سرحدات...

صلح برای جهان از سوی افغانستان

مسئول موسسه فرهنگی و انتشارات تسنیم خبر داد: اختتامیه ششمین دوره جشنواره بین المللی داستان جایزه ادبی هزار و یک شب در کابل برگزار...

درج کلمۀ ملت و قومیت در تذکره های برقی تایید شد

کمیسیون مختلط شورای ملی افغانستان در جلسه ام‌روز خود، درج کلمۀ ملت و قومیت را در شناس‌نامه‌های برقی تایید نمود که بر اساس آن...

تاکید شورای عالی اقتصاد بر شفافیت مالیاتی شرکت های مخابراتی / فعالیت افغان تیلی...

در جلسه امروز شورای عالی اقتصاد ، شفافیت مالیاتی شرکت های مخابراتی کشور امری مهم ارزیابی شد و از طرفی رییس جمهور غنی خواستار...

مطالب پربازدید