آرشیف ارگ به روایت تصویر

آرشیف ارگ که در آن داشته های باستانی و تاریخی کشور نگهداری می شود، در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

91 − = 85

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37819