آرشیف ارگ به روایت تصویر

آرشیف ارگ که در آن داشته های باستانی و تاریخی کشور نگهداری می شود، در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37819