بروسلی افغانستان به روایت تصویر

بروسلی افغانستان با پشت پا زدن به موضوعات قومی که در نخست بنام «بروسلی هزاره» شهرت یافته بود٬ اما او خود را بروسلی افغانستان نامید و گفت که نمی خواهم متعلق به یک قوم باشم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

76 + = 79

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=19447