تصاویر انفجار مقابل مسجد جامع هرات

تصاویر انفجار مسجد جامع هرات
تصاویر انفجار مسجد جامع هرات

در نتیجه انفجار مواد منفجره جاسازی شده در یک موتورسایکل سه چرخه “زرنج” در درب شمالی مسجد جامع هرات شماری از علمای کشور شهید و زخمی شده اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=1708