تصویری | صحرای عرفات

عَرَفات نام دشت وسیعی است درحدود ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی مکه مکرمه در عربستان. این دشت در بیشتر سال غیرمسکونی است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در روز حج، نهم ماه ذی‌الحجه معروف به روز عرفه، زائران از منا به عرفات می‌روند تا مهم‌ترین بخش از آیین‌های حج را برگزار کنند.

خطبه حج و لبیک و دعا و نمازهای ظهر و عصر در عرفات خوانده می‌شود.تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی  تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی

تصویری | صحرای عرفات مکه عرفه عربستان صحرای عرفات حجاج حج حاجی

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=41141