تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس

این موجود زیبا که خرگوش دریایی نامیده میشود یک حیوان پشم آلو و با گوش‌هایی زیبا همواره در آب‌های ساحلی جاپان و فیلیپین درمیان سایر موجودات دریایی جلب توجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ چند سالی است که موجودی دریایی شبیه حلزون در آب های جاپان مورد مطالعه قرار گرفته است.

این موجود بر شکل زیبا و دیدنی آن، همانند حلزون حرکت کرده و با حس بویایی که از طریق گوش‌هایش دریافت می کند ، مواد کیمیاوی موجود در آب را تشخیص و مسیر خود را پیدا می کند.

برای دیدن این موجود بامزه – خرگوش دریایی – که در نوع خود استثنایی است، باید به آبهای اقیانوس هند، فیلیپین و دریای جاپان سفر کرد .

تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس   تا حالا خرگوش دریایی دیده بودید؟! + عکس کیمیاوی هند فلیپین خرگوش دریای حلزون جاپان اقیانوس

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39270