دوازدهمین نشست شاروالان «راه ابریشم» به روایت تصویر

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=10686