سومین جشنواره گُل زعفران از لنز کمره صنا

سومین جشنواره گل زعفران در هرات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=12856