گزارش تصویری / ماه گرفتگی و ابر ماه خونین آبی؛ از توکیو تا نیویارک در قاب تصویر

ماه گرفتگی و ابر ماه خونین آبی؛ از توکیو تا نیویورک در قاب تصویر

شام روز گذشته آسمان بسیاری از کشورهای جهان به شمول افغانستان ، شاهد پدیده ماه گرفتگی یا ابر ماه خونین آبی بود.

به گزارش خبرگزاری صنا ، ساکنان آسیا، استرالیا و سواحل غربی امریکای شمالی در بهترین موقعیت برای مشاهده این پدیده بودند.

پدیده ابرماه (Supermoon) هنگامی روی می دهد که ماه به نزدیک ترین فاصله خود از زمین می رسد و به این ترتیب قرص کامل آن درخشان تر و بزرگتر از همیشه به نظر می رسد.

از سویی ، این پدیده هنگامی روی می دهد که پدیده ماه گرفتگی یا خسوف با پدیده «ابرماه» همزمان شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=20258