نخستین نمایشگاه عکاسی دانشجویان روزنامه نگاری در هرات

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=11596