نخستین نمایشگاه عکاسی دانشجویان روزنامه نگاری در هرات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=11596