تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد

مراسم یادبود شهدای اخیر گردیز، کابل و غزنی با حضور مهاجرین و فرهنگیان در مسجد رضوی ابوریحان مشهد برگزار شد

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود در غرب کابل ۵۰ کشته و نزدیک به ۷۰ زخمی برجا گذاشت.

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

مسئولیت حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود در غرب کابل را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت.

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

بر اساس آمار سازمان ملل متحد در جنگ غزنی بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ غیر نظامی کشته شده، اما آمار دقیق تاکنون وجود ندارد.

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

طالبان با حمله به شهر غزنی تمام تأسیسات دولتی را به آتش کشیدند.

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

در حمله انتحاری در شهر گردیز ۳۰ تن کشته و نزدیک به ۶۰ تن دیگر زخمی شدند.

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

تلفات ملکی و حملات انتحاری سبب افزایش نگرانی شهروندان کشور شده است.

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

تصویری | یادبود از شهدای اخیر افغانستان در مشهد گروه تروریستی داعش غرب کابل شهروندان افغانستان سازمان ملل متحد حمله طالبان به شهر غزنی حمله تروریستی در مرکز آموزشی موعود حمله تروریستی در غرب کابل حمله انتحاری در گردیز تلفات ملکی تأسیسات دولتی

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40858