فلم – دستاورد ۱۶ سال حضور نظامی امریکا در افغانستان را در این ویدئو ببینید

فلم – دستاورد ۱۶ سال حضور نظامی امریکا در افغانستان را در این ویدئو ببینید.

آیا حضور نظامی امریکا در افغانستان باعث بهبود شرایط در کشور شده است؟

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 45 = 55

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=10092