ویدیو | دیدگاه عبدالرحمان رحمانی عضو پارلمان افغانستان در مورد خبرگزاری صنا

دیدگاه عبدالرحمان رحمانی، از چهره های مطرح پارلمان افغانستان در مورد خبرگزاری صنا به مناسبت نخسین سالروز تاسیس خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=34472