عطا محمد نور از دیدگاه مردم

تنش های اخیر بین عطا محمد نور و رئیس جمهور غنیواکنش های فراوانی را در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در این اواخر مورد توجه جمع کثیری از مردم افغانستان قرار گرفته است.

مردم و شهروندان ولایت بلخ عطا را چهره خدمتگذار به مردم خوانده و می گویند که نمی گذاریم عطا را برکنار کنند

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=16817