فلم – آرشیف ارگ افتتاح شد/ هیچ مقامی حق دخالت ندارد

رئیس جمهور غنی تأکید کرد که هیچ مقامی حق دخالت در آرشیف ملی را ندارد.

به گرارش خبرگزاری صنا؛ «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح آرشیف ارگ، گفت که هیچ مقامی حق دخالت در آرشیف ملی را ندارد.

غنی با بیان اینکه مقام ها در ارگ ارگ حق هیچ نوع دخالت در این آرشیف را ندارند، اظهار داشت که دسترسی به آرشیف بر اساس مقررات رسمی صورت می گیرد.

ادامه سخنان رئیس جمهور را در ویدیو دنبال کنید:

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37801